Opleiding en cursussen

In heb mijn studie rechten aan de Universiteit Leiden gevolgd. Mijn afstudeerrichting is bedrijfsrecht. Na deze opleiding heb ik nog diverse cursussen gevolgd, waaronder aan de Open Universiteit.

Hieronder staat een overzicht van de cursussen die ik de afgelopen jaren heb gevolgd. In het overzicht staan alleen de cursussen van 2016 en later, omdat ik eerdere cursussen niet meer relevant vind. Bij de meeste cursussen staat de duur van de cursus, zodat je een beeld hebt van de omvang van de cursus.

In 2016 ben ik begonnen met het volgen van cursussen op het gebied van met name het contractenrecht. Om mezelf scherp te houden en uit interesse, heb ik in de jaren daarna ook af en toe cursussen op andere rechtsgebieden gevolgd.

De cursussen in de jaren 2017 en 2018 staan op alfabetische volgorde van rechtsgebied. De cursussen in de jaren 2019 en 2020 staan op alfabetische volgorde.

Cursussen 2021

Wet op het financieel toezicht (Wft, basis) – nog mee bezig.

 

Cursussen 2020

National Blockchain Cursus (12 uur)

 

Cursussen 2019

Jaarrekeninglezen I: kernbegrippen (3 uur)

Juridische fusie en splitsing (3 uur)

Mededingingsrecht (inleiding) (2 uur)

Mededingingsrecht: het kartelverbod (3 uur)

 

Cursussen 2018

Arbeidsrecht

Concurrentiebeding (2 uur)

Flexibele arbeidsrelaties (2 uur)

Ontslag op staande voet (2 uur)

 

Contractenrecht

Algemene voorwaarden, exoneraties en garanties (6 uur)

Blockchain: hype of belofte? (2 uur)

Boetebeding (2 uur)

Electronisch contracteren (2 uur)

Stellen en bewijzen bij dwaling en non-conformiteit (2 uur)

 

Huurrecht

Beëindiging van huur (2 uur)

Bijzondere vormen van eigendomsverkrijging (3 uur)

Huurcontracten opstellen en beoordelen (4 uur)

 

Ondernemingsrecht

BV-recht I (3 uur)

BV-recht II (3 uur)

Personenvennootschappen (3 uur)

 

Overig

Brush Up Your English

Presenteren (2 uur)

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens (2 uur)

 

Privacy

Meldplicht Datalekken (1 uur)

Privacy: wat u moet weten over de AVG (2 uur)

Rechtshandeling en vertegenwoordiging (3 uur)

 

Cursussen 2017

Contractenrecht

Algemene voorwaarden, exoneraties en garanties (6 uur)

Boilerplate-clausules, tekortschieten, verzuim en schadevergoeding (6 uur)

Distributie- en agentuurovereenkomsten (verdiepingscursus) (6 uur)

(Internationale) handelscontracten (6 uur)

Vaststellingsovereenkomst en elektronische overeenkomst (6 uur)

 

Huurrecht

Huurrecht (basiscursus) (6 uur)

Huurrecht Bedrijfsruimte (verdiepingscursus, dag 1) (6 uur)

Huurrecht Bedrijfsruimte (verdiepingscursus, dag 2) (6 uur)

 

ICT & Recht

ICT & Recht (basiscursus) (6 uur)

ICT & Recht (verdiepingscursus) (6 uur)

 

Ondernemingsrecht

Stichtingen, verenigingen en coöperaties (4 uur)

Wetswijziging bestuur en toezicht rechtspersonen (4 uur)

 

Overig

Bancaire kredietovereenkomst (4 uur)

Beslag en executierecht (6 uur)

Burgerlijk procesrecht en bewijsrecht (6 uur)

Compliance (basiscursus) (6 uur)

Pand en hypotheek (4 uur)

Voedselinformatie, reclame en etikettering van levensmiddelen (4 uur)

 

Privacy

Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG (dag 1) (6 uur)

Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG (dag 2) (6 uur)

 

Vaardigheden

Heldere juridische taal (dag 1) (5 uur)

Heldere juridische taal (dag 2) (5 uur)

 

Cursussen 2016

Contractenrecht

Algemene voorwaarden (3 uur)

Consumentenovereenkomst (2 uur)

Effectief contracteren (2 uur)

Internationale contracten (2 uur)

Nakoming van verbintenissen (1 uur)

Niet nakoming (2 uur)

Ontbinding, inclusief ingebrekestelling en verzuim (2 uur)

Opschortingsrechten en schuldeisersverzuim (2 uur)

Precontractuele aansprakelijkheid (1 uur)

Remedies bij niet nakoming van verbintenissen (2 uur)

Totstandkoming overeenkomsten (1 uur)

Verbintenissenrecht ingebrekestelling (2 uur)

Verrekening (1 uur)

 

Overig

Update Verbintenissenrecht I (2 uur)

Update Verbintenissenrecht II (2 uur)

Update Verbintenissenrecht III (2 uur)

Wettelijke verplichting tot schadevergoeding (2 uur)

 

Procesrecht

Beslagrecht (2 uur)

Bewijslast en stelplicht (2 uur)

Bewijsrecht (2 uur)

Dagvaarding en tips (2 uur)

Kort geding (2 uur)

Update Procesrecht I (1 uur)

Update Procesrecht II (1 uur)

Update Procesrecht III (1 uur)