Blog

 • Klacht over een factuur

  Na hoeveel tijd hoef je een klacht over je factuur niet meer te accepteren?

  Lees meer
 • Een leverancier stopt na 7 jaar de samenwerking. Kan dat zomaar?

  Het andere bedrijf zegt afhankelijk te zijn van deze samenwerking.

  Lees meer
Archief

Wie is contractspartij? De B.V. of de ondernemer in privé?

Geplaatst op 23-07-2018

Om je een goed beeld te geven van mijn praktijk, schrijf ik regelmatig over mijn praktijk. Ik schrijf over de vragen die ik krijg, over de procedures die ik voer, over belangrijke wetgeving voor ondernemers en over alles daar omheen.

Onderwerp: het sluiten van een overeenkomst. Wie is contractspartij? De B.V. in oprichting of de ondernemer in privé? Ik bespreek de uitspraak van een rechter (13 februari 2018) hierover.

De ondernemer en de overeenkomst

Een ondernemer, besloten vennootschap in oprichting (B.V. i.o.) sluit een overeenkomst met een hostingbedrijf. Dit hostingbedrijf verwijdert per ongeluk de mailboxen van de B.V. i.o. Doordat het hostingbedrijf geen backups van de mailboxen heeft gemaakt, is de B.V. i.o. heel veel belangrijke e-mails kwijt. De B.V. i.o. stelt dat zij hierdoor schade heeft geleden. Het hostingbedrijf beroept zich op haar algemene voorwaarden. In haar algemene voorwaarden heeft het hostingbedrijf de aansprakelijkheid voor die schade volledig uitgesloten. Het hostingbedrijf meent dat zij daarom geen schade hoeft te vergoeden aan de B.V. i.o.

B.V. i.o. start daarop een procedure bij de rechtbank tegen het hostingbedrijf om haar schade vergoed te krijgen.

Waar gaat het in de procedure om?

Vraag 1

De eerste vraag die moet worden beantwoord, is: is de overeenkomst met het hostingbedrijf door B.V. i.o. aangegaan (dus als ondernemer) of als privé persoon? Dit is van belang omdat het hostingbedrijf alleen aan haar contractspartij een schade zou hoeven te betalen. De procedure is gestart uit naam van B.V. i.o.  De rechter bepaalt dat de B.V. i.o. contractspartij. B.V. i.o. heeft namelijk de bestelling op haar naam gedaan en bij de bestelling haar accountsnaam opgegeven. Daarna heeft de B.V. i.o. de overeenkomst stilzwijgend bekrachtigd, door de facturen te betalen en door op haar naam het aantal diensten bij het hostingbedrijf uit te breiden. De B.V. i.o. mocht dus een procedure starten. Wat heeft zij hieraan?

De vraag ‘wie is contractspartij?’ heb ik ook behandeld in mijn blog van 20 maart 2018 en in mijn blog van 13 juli 2018. Zoals je ziet begint het juridisch gesteggel al vaak bij het begin.

Vraag 2

De tweede vraag die moet worden beantwoord, is: kan het hostingbedrijf wel een beroep doen op de betreffende bepaling in de algemene voorwaarden? In deze bepaling heeft het hostingbedrijf haar aansprakelijkheid voor de schade uitgesloten.

Volgens B.V. i.o. is deze bepaling onredelijk bezwarend. De rechter wijst dit argument van B.V. i.o. af. Uit de rechtspraak blijkt dat dit beroep, reflexwerking genoemd, slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegewezen. Deze zaak kent niet genoeg uitzonderlijke omstandigheden.

Ook moet de B.V. i.o. overige omstandigheden stellen en bewijzen dat deze bepaling in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is. Dat lukt de B.V. i.o. niet. Een aantal argumenten van de B.V. i.o. die de rechter afwijst, zijn de volgende. Dat de algemene voorwaarden eenzijdig zijn opgesteld, is gebruikelijk. Dat de algemene voorwaarden voornamelijk betrekking hebben op de webhosting, betekent niet dat de algemene voorwaarden tot de webhosting beperkt zijn. In de algemene voorwaarden staat bovendien dat deze voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten van het hostingbedrijf (en dus ook op de e-maildiensten).

B.V. i.o. stelt ook nog dat het beroep op de bepaling in de algemene voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid & billijkheid onaanvaardbaar is. Het hostingbedrijf zou zich namelijk schuldig hebben gemaakt aan opzet, grove schuld dan wel bewuste roekeloosheid. Van dit laatste is – kort gezegd – volgens de rechter ook geen sprake. Overigens wordt in de rechtspraak een door professionele partijen gemaakte afspraken niet snel opzij gezet door een beroep op maatstaven van redelijkheid & billijkheid. De redelijkheid & billijkheid is echt een vangnet.

Het hostingbedrijf geeft overigens nog aan dat uitsluitingen van aansprakelijkheid gebruikelijk zijn in de markt. Zij loopt anders grote financiële risico’s, terwijl zij voor haar diensten slechts een kleine vergoeding ontvangt. De rechter lijkt gevoelig te zijn voor dit argument.

Zo belangrijk zijn algemene voorwaarden voor ondernemers

In deze zaak wordt weer eens duidelijk hoe belangrijk de algemene voorwaarden zijn. Worden ze op de juiste manier van toepassing verklaard? en Worden deze voor of bij het sluiten ‘ter hand gesteld’? Ook de formulering is van belang. In deze zaak geeft de rechter aan dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten van het hostingbedrijf, omdat dat in de algemene voorwaarden staat. Zou de uitspraak anders zijn geweest als deze zin niet in de algemene voorwaarden was opgenomen?

Zorg dat je algemene voorwaarden in orde zijn. Laat een jurist eens naar je algemene voorwaarden kijken. Zelf kan ik vaak na één keer doorlezen al aangeven of en waar de algemene voorwaarden tekortschieten.

Lees hier de uitspraak

Wil je hele uitspraak lezen? Klik dan hier.

 

 

 

Deel dit bericht:

 • Blogs

  Over mijn praktijk

  Lees over mijn praktijk, over uitspraken waar elke ondernemer mee te maken krijgt en over vragen die ik vaak krijg.

  Lees meer
 • Juridisch advies

  Juridisch advies

  Juridisch advies voor ondernemers. Voor zzp'ers en mkb'ers. Tegen een laag uurtarief of vast bedrag.

  Lees meer
 • Contracten opstellen

  Contracten opstellen

  Contracten en algemene voorwaarden. Alles voor de ondernemer. Tegen een vast en laag bedrag.

  Lees meer
 • Incasso

  Incasso

  Incasso voor ondernemers. Door een ondernemer. Op basis van no cure no pay. Geen kosten. Hoog betalingspercentage.

  Lees meer