Blog

 • Klacht over een factuur

  Na hoeveel tijd hoef je een klacht over je factuur niet meer te accepteren?

  Lees meer
 • Een leverancier stopt na 7 jaar de samenwerking. Kan dat zomaar?

  Het andere bedrijf zegt afhankelijk te zijn van deze samenwerking.

  Lees meer
Archief

Een ondernemer zegt het abonnement voor haar domeinnaam op.

Geplaatst op 15-10-2018

Om je een goed beeld te geven van mijn praktijk, schrijf ik regelmatig over mijn praktijk. Ik schrijf over de vragen die ik krijg, over de procedures die ik voer, over belangrijke wetgeving voor ondernemers en over alles daar omheen.

Onderwerp: een bedrijf vraagt om de opzegging van een abonnement te bevestigen per e-mail. Dit is onredelijk bezwarend. Uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Het abonnement: registreren van een domeinnaam

Een beginnend ondernemer wil een domeinnaam registreren. Om deze domeinnaam te kunnen registreren, moet zij bij het bedrijf een abonnement afsluiten. De looptijd van het abonnement is steeds een jaar. Zonder tijdige opzegging, wordt het abonnement met een jaar verlengd.

De algemene voorwaarden van het bedrijf

Op het abonnement zijn de algemene voorwaarden van het bedrijf van toepassing. In deze algemene voorwaarden staat het volgende:

De overeenkomst zal worden verlengd met een zelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk 30 dagen voor einddatum van de lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is mogelijk via de website met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop [bedrijf] de bevestiging van de opzegging ontvangt. (...)

Dit is geen bijzondere bepaling. De looptijd is steeds een jaar en een opzegtermijn van een maand is ook redelijk. Opzeggen via de website is ook nog eens gemakkelijk.

Het opzeggen van het abonnement

De ondernemer zegt het abonnement op. Daarop stuurt het bedrijf haar per e-mail een bevestiging van de opzegging. In deze e-mail staat het volgende

 “(...) Je hebt ervoor gekozen een opzegging aan te vragen voor de domeinnaam [domeinnaam]. [Bedrijf] stuurt jou deze e-mail om er zeker van te zijn dat de opzegging echt komt van de eigenaar van de domeinnaam. Om de opzegging daadwerkelijk uit te voeren, klik je op de link hieronder (...) Wil je toch niet opzeggen, dan is het niet nodig om op deze e-mail te reageren. Zonder het klikken op de link hierboven wordt de domeinnaam niet opgezegd. (...)

Ook dit lijkt geen bijzondere bepaling te zijn. Het gebeurt regelmatig dat men wil controleren of degene die een dienst opzegt of zich aanmeldt voor een dienst, ook daadwerkelijk gerechtigd is om de dienst op te zeggen of zich hiervoor af te melden.

De ondernemer betaalt de facturen tot medio december. De overeenkomst loopt volgens de ondernemer namelijk tot medio december. Toch stuurt het bedrijf haar een factuur voor de periode na medio december. De ondernemer betaalt deze laatste factuur niet. Zij meent dat zij die niet hoeft te betalen, omdat zij het abonnement tijdig heeft opgezegd.

Het bedrijf stelt dat zij geen definitieve opzegging heeft ontvangen, waardoor het abonnement doorloopt. De ondernemer heeft namelijk niet op de bevestigingslink geklikt die in een e-mail stond die haar is toegestuurd. Zolang de ondernemer niet op de link klikt, wordt de opzegging niet definitief. Hierdoor wordt de overeenkomst met een jaar verlengd. Dit staat in de algemene voorwaarden van het bedrijf. Daarop start het bedrijf een procedure bij de rechtbank.

De eis van het bedrijf

Het bedrijf eist in de procedure de volgende bedragen van de ondernemer: € 39,00 voor het abonnement, € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten en, tot dan toe, € 0,30 aan wettelijke rente.

Dit zijn hele lage bedragen. De vergoeding voor de juridische kosten is afhankelijk van de hoogte van de vordering. Hoe meer geld je eist, hoe hoger de vergoeding aan juridische kosten is. Of een zaak makkelijk of ingewikkeld is, speelt geen rol. Dit houdt in dat ook bij volledige toewijzing van de eis, het bedrijf per saldo nog een verlies lijdt. De juridische kosten die het bedrijf voor de procedure maakt, krijgt zij nooit 100% vergoedt. Zij zou maximaal € 60,- of € 90,- vergoed kunnen krijgen. En er is geen advocaat, jurist of deurwaarder die bij de rechtbank een procedure voor € 90,- voert.

Het oordeel van de rechter: consument of ondernemer?

In dit soort situaties is steeds van belang of een partij ondernemer is of consument. Zie hierover ook mijn eerdere blog hierover: 'Eenmanszaak bestelt onderdelen voor privégebruik'. De wet biedt consumenten namelijk meer bescherming tegen ondernemers, dan een ondernemer tegen andere ondernemers. 

In dit geval heeft de ondernemer aangegeven dat zij de domeinnaam heeft geregistreerd met het beoogde doel om op een zekere dag een website te bouwen om haar werk te promoten. De rechter vindt dit onvoldoende (concreet) om te concluderen dat het handelsoogmerk overheerst, waardoor er sprake zou zijn van een ondernemer. Daarbij is ook meegewogen dat niet is gebleken dat er sprake is van een handelsovereenkomst.

Om die reden wordt de ondernemer als ondernemer aangemerkt en niet als consument. Hieronder blijf ik overigens de term ‘ondernemer’ gebruiken.

Het voordeel voor de ondernemer die als consument wordt aangemerkt

De wet kent een zogenoemde ‘grijze lijst’ (artikel 6:237 van het Burgerlijk Wetboek). Dat is een lijst in de wet, waarop bedingen (bepalingen) staan die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn voor consumenten. Het gaat dan bedingen die in algemene voorwaarden staan van bedrijven.

Op deze grijze lijst (onder m in het wetsartikel) staat een beding dat neerkomt op het volgende. Een consument moet een abonnement kunnen opzeggen enkel door dit schriftelijk te verklaren. Een bedrijf mag hier geen strengere eisen aan stellen

In dit geval heeft de ondernemer het abonnement schriftelijk opgezegd. Vervolgens stelt het bedrijf nóg een extra eis om het abonnement te kunnen opzeggen. De ondernemer moet namelijk nog een extra handeling verrichten: op een link klikken om het abonnement op te zeggen. Klikt de consument niet binnen een bepaalde periode op deze link, dan beschouwt het bedrijf het abonnement als niet opgezegd en wordt het abonnement verlengd.

Dat is dus het voordeel voor de ondernemer die als consument wordt aangemerkt. Voor hem geldt deze beschermende regel wel. Zou de ondernemer niet als consument, maar als ondernemer worden gezien, dan zou deze regel niet gelden.

Onderbouwen extra voorwaarde(n)

Als een bedrijf wel strengere eisen aan het opzeggen stelt, dan moet het bedrijf onderbouwen dat de extra voorwaarde noodzakelijk, althans redelijk is. Als het bedrijf dat kan, dan is het beding niet onredelijk bezwarend en geldt het beding alsnog. In dat geval zouden dus de strengere eisen ook gelden.

In dit geval heeft het bedrijf aangegeven dat een bevestiging van de eerdere opzegging bedoeld is om te verifiëren of de opzegging daadwerkelijk afkomstig is van de eigenaar van de domeinnaam. Volgend de rechter heeft het bedrijf echter niet duidelijk gemaakt, hoe zij hiermee zekerheid verkrijgt over de identiteit van degene die heeft opgezegd en/of degene die de link heeft aangeklikt.

Daarop geeft het bedrijf aan dat zij met de bevestigingsmail zeker wil stellen dat de opzegging niet per ongeluk heeft plaatsgevonden. Volgens de rechter is dat in strijd met de tekst van de bevestigingsmail. Bovendien kan het per ongeluk aanklikken van de opzegging in het webaccount ook op minder bezwarende wijze worden voorkomen. Dit laatste kan bijvoorbeeld door een pop-up met de vraag of de gebruiker van het account er zeker van is dat hij of zij op wil zeggen. Aldus de rechter.

Kortom: het bedrijf werpt zonder goede reden een extra drempel op voor het opzeggen van het abonnement. Die extra drempel levert een onredelijk bezwarend beding op. Dit beding wordt vernietigd en het bedrijf kan op dit beding geen geslaagd beroep meer doen. De ondernemer hoeft de factuur niet te betalen. Alle proceskosten zijn voor het bedrijf.

Lees hier de uitspraak

Wil je hele uitspraak lezen? Klik dan hier.

 

 

 

Deel dit bericht:

 • Blogs

  Over mijn praktijk

  Lees over mijn praktijk, over uitspraken waar elke ondernemer mee te maken krijgt en over vragen die ik vaak krijg.

  Lees meer
 • Juridisch advies

  Juridisch advies

  Juridisch advies voor ondernemers. Voor zzp'ers en mkb'ers. Tegen een laag uurtarief of vast bedrag.

  Lees meer
 • Contracten opstellen

  Contracten opstellen

  Contracten en algemene voorwaarden. Alles voor de ondernemer. Tegen een vast en laag bedrag.

  Lees meer
 • Incasso

  Incasso

  Incasso voor ondernemers. Door een ondernemer. Op basis van no cure no pay. Geen kosten. Hoog betalingspercentage.

  Lees meer