Blog

 • Klacht over een factuur

  Na hoeveel tijd hoef je een klacht over je factuur niet meer te accepteren?

  Lees meer
 • Een leverancier stopt na 7 jaar de samenwerking. Kan dat zomaar?

  Het andere bedrijf zegt afhankelijk te zijn van deze samenwerking.

  Lees meer
Archief

Ondernemer zet advertentie op Facebook.

Geplaatst op 20-08-2018

Om je een goed beeld te geven van mijn praktijk, schrijf ik regelmatig over mijn praktijk. Ik schrijf over de vragen die ik krijg, over de procedures die ik voer, over belangrijke wetgeving voor ondernemers en over alles daar omheen.

Onderwerp: koop op afstand via advertentie op Facebook. Ondernemer wijst de koper (consument) niet op ontbindingsbevoegdheid. Uitspraak van juni 2018 van de rechtbank Noord-Holland.

Ondernemer verkoopt auto aan een consument

De ondernemer is verkoper van Amerikaanse klassieke auto’s. Op Facebook zet hij een advertentie voor een Dodge.  Een potentiële koper reageert op deze advertentie. Koper geeft aan dat hij de Dodge wil gebruiken als camper. Ook geeft hij aan dat hij een camperkenteken op de auto wil hebben. De verkoper stuurt daarop het volgende bericht naar de koper: “Camper kenteken is simpel op deze.. Kastje erin met een wasbakje, kooksetje op propaan en je bent klaar…”. Koper en verkoper spreken af dat koper zelf het kenteken voor de Dodge regelt. Koper koopt vervolgens de auto. Hij betaalt voor de auto en voor de verscheping van de auto naar Nederland ongeveer € 8.000,-.

Na aflevering van de auto blijkt dat de Dodge niet de minimale hoogte van 1.70 meter heeft. Deze hoogte is vereist voor het verkrijgen van een camperteken. Daarop schakelt de koper zijn rechtsbijstandsverzekeraar in. De rechtsbijstandsverzekeraar ontbindt namens koper de koopovereenkomst. De Dodge beantwoordt volgens de koper niet aan de overeenkomst. Ook vernietigt de rechtsbijstandsverzekeraar namens koper de overeenkomst, omdat de overeenkomst onder invloed van dwaling (verkeerde voorstelling van zaken) tot stand is gekomen.

Het verweer van de verkoper

De verkoper voert, onder meer, het volgende verweer aan. De verkoper geeft aan dat de Dodge normaal gebruikt kan worden. De koper zou het kenteken zelf regelen. De koper had dan ook onderzoek moeten doen naar de eisen waaraan de Dodge moet voldoen om een kenteken te kunnen krijgen. De koper heeft voorafgaand aan de koop ook niet gevraagd naar de hoogte van de Dodge. De koper heeft dus niet voldaan aan zijn onderzoeksplicht, aldus de verkoper.

De verkoper stelt ook dat herstel nog mogelijk is. Voor de Dodge kan immers wel degelijk een Nederlands kenteken verkregen worden. Hiervoor zijn slechts enkel aanpassingen nodig. De verkoper meent dat hij eerst in de gelegenheid moet worden gesteld om te herstellen. Die mogelijkheid heeft hij van de koper - kennelijk - niet gekregen.

Twee overeenkomsten

Partijen hebben twee overeenkomsten afgesloten. Een overeenkomst voor de (ver)koop van de auto en daarnaast een overeenkomst voor het verschepen van de auto. De auto stond in Amerika en moest dus naar Nederland vervoerd (in dit geval verscheept) worden. Aangezien het verschepen ruim € 3.000,- heeft gekost, wil de koper deze kosten terug. De verkoper heeft uiteraard geen zin om deze kosten te betalen.

De verkoper stelt dat alleen de koopovereenkomst is ontbonden of vernietigd. Deze ontbinding en vernietiging kunnen alleen zien op de koopovereenkomst en niet op de overeenkomst van goederenvervoer (het verschepen). Met die overeenkomst is immers niets mis. Die is uitgevoerd zoals overeengekomen. Over die overeenkomst heeft de koper ook geen klachten.

De koop op afstand: advertentie op Facebook

Koper is de overeenkomst aangegaan als consument. Verkoper is een professionele handelaar (ondernemer). Alle relevante contractshandelingen tot en met het sluiten van de koopovereenkomst, hebben plaatsgevonden via internet (zoals Facebookberichten en e-mail) of via de telefoon. Daarmee hebben de handelingen ‘op afstand’ plaatsgevonden. Hierdoor is er sprake van wat ze noemen ‘een overeenkomst op afstand' en in dit geval een koop op afstand. 

De informatieverplichting van de verkoper bij koop op afstand

Een ondernemer moet (op grond van artikel 6:230m lid 1, onderdeel h Burgerlijk Wetboek) voordat de koop op afstand wordt gesloten, een consument op de hoogte stellen van het zogenoemde herroepingsrecht. Een consument heeft het recht om een koop op afstand te ontbinden, zonder dat hij hiervoor een reden of aanleiding heeft. Ook moet de ondernemer de consument een (model)formulier toesturen waarmee de consument de overeenkomst kan ontbinden. Vraag bij koop op afstand altijd advies aan een jurist of een advocaat. Het recht om een koop op afstand te ontbinden geldt namelijk niet altijd. In deze procedure wel. 

Als een ondernemer voldoet aan deze verplichtingen, dan kan hij de consument een (minimale) termijn van 14 dagen geven om de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen nadat de consument de zaak heeft ontvangen. Gedurende deze 14 dagen kan de consument de overeenkomst ontbinden. De achterliggende gedachte van deze ontbindingsbevoegdheid is dat bij op afstand gesloten koopovereenkomsten de consument niet in de gelegenheid is om de gekochte zaak vooraf te inspecteren. Tijdens de ontbindingstermijn kan de consument de gekochte zaak inspecteren. Net als in de winkel, hoeft de consument dus ook niet aan te geven waarom hij iets niet koopt. De verkoper mag hier uiteraard wel naar vragen.

In dit geval had de ondernemer de consument niet op de hoogte gesteld van dit ontbindingsrecht. Het gevolg hiervan was dat de consument kon ontbinden gedurende een termijn van maar liefst 12 maanden.

Het gevolg voor de verkoper

De uitspraak van de rechter is dat de koper de koopovereenkomst op tijd heeft ontbonden. Hij had hiervoor immers een jaar de tijd. Een binnen dat jaar heeft hij ontbonden. Het gevolg hiervan is dat de verkoper het aankoopbedrag moet terugbetalen en dat de koper de auto moet teruggeven.

Maar hoe zit het dan met die overeenkomst voor het verschepen van de auto? Wie betaalt de kosten om de auto weer naar Amerika te verschepen?

Door de ontbinding van de koopovereenkomst, worden ook alle aanvullende overeenkomst van rechtswege ontbonden. De koper hoeft de overeenkomst voor het verschepen niet apart te ontbinden. Die overeenkomst deelt het lot van de koopovereenkomst. Wil je dit nalezen? Kijk dan in artikel 230q lid 2 BW. De verkoper moet dus de kosten voor het verschepen terugbetalen aan de koper. 

Dit betekent dat de verkoper met een verlies van ruim € 3.000,- zit. Hij heeft de auto voor niets naar Nederland laten verschepen. 

De uitspraak

Wil je de hele uitspraak lezen? Klik dan hier.

 

 

 

Deel dit bericht:

 • Blogs

  Over mijn praktijk

  Lees over mijn praktijk, over uitspraken waar elke ondernemer mee te maken krijgt en over vragen die ik vaak krijg.

  Lees meer
 • Juridisch advies

  Juridisch advies

  Juridisch advies voor ondernemers. Voor zzp'ers en mkb'ers. Tegen een laag uurtarief of vast bedrag.

  Lees meer
 • Contracten opstellen

  Contracten opstellen

  Contracten en algemene voorwaarden. Alles voor de ondernemer. Tegen een vast en laag bedrag.

  Lees meer
 • Incasso

  Incasso

  Incasso voor ondernemers. Door een ondernemer. Op basis van no cure no pay. Geen kosten. Hoog betalingspercentage.

  Lees meer