Blog

 • Klacht over een factuur

  Na hoeveel tijd hoef je een klacht over je factuur niet meer te accepteren?

  Lees meer
 • Een leverancier stopt na 7 jaar de samenwerking. Kan dat zomaar?

  Het andere bedrijf zegt afhankelijk te zijn van deze samenwerking.

  Lees meer
Archief

Een invalide persoon koopt een seniorenbed.

Geplaatst op 06-08-2018

Om je een goed beeld te geven van mijn praktijk, schrijf ik regelmatig over mijn praktijk. Ik schrijf over de vragen die ik krijg, over de procedures die ik voer, over belangrijke wetgeving voor ondernemers en over alles daar omheen.

Onderwerp: hoe het fout kan gaan in een procedure. Het kopen van een bed leek zo eenvoudig. Een uitspraak van de kantonrechter in Utrecht.

De procedure over een bed

Deze procedure is gevoerd door een rechtsbijstandsverzekeraar. De verzekeraar trad namens consument (eiser) op. De vordering van eiser wordt afgewezen, omdat er niet goed geprocedeerd is. Deze uitspraak is van eind juni 2018.

Eiser koopt een zogenoemd seniorenbed. Kort na aankoop vertoont het bed diverse gebreken. Eiser heeft een rechtsbijstandsverzekering. Omdat de beddenverkoper niet alle gebreken herstelt of eiser het bed niet meer wil, start eiser een procedure bij de rechtbank. De rechtsbijstandsverzekeraar staat eiser bij in deze procedure. In deze procedure gaat er veel fout.

De rechter begint met het lezen van de les. Dat komt niet vaak voor. Deze les is als volgt. De rechter geeft aan dat partijen in een procedure zoveel mogelijk feiten en omstandigheden aan de rechter moten voorleggen. Deze feiten en omstandigheden moeten, zo nodig, ook met concrete bewijsstukken worden onderbouwd. De rechter kent de zaak namelijk niet. De rechter moet helemaal geïnformeerd worden.

In deze zaak is het de rechter niet duidelijk geworden wat er nu precies kapot is aan het bed en hoe het bed kapot is gegaan. Hierdoor kan de rechter de zaak niet (voldoende) beoordelen. Dat is in het nadeel van de eiser. Wellicht had eiser gelijk, maar hij krijgt in ieder geval geen gelijk. Al zijn eisen worden afgewezen. Hieronder staat een korte weergave van het vonnis. Ik heb daarbij niet alle omstandigheden uit het vonnis overgenomen.

Dit is wat de consument wilde

Eiser heeft een beroep gedaan op drie wettelijke bepalingen. Deze wettelijk bepalingen zijn: dwaling, oneerlijke handelspraktijken en non-conformiteit. Geen enkel beroep is geslaagd.

Dwaling

Eiser stelt dat het bed niet geschikt is om gebruikt te worden zoals eiser dat wil. Als eiser dat vooraf had geweten, dan had hij het bed niet gekocht. Gedaagde zou hebben gezegd dat het bed was afgestemd op de wensen van eiser. Eiser doet hiermee een beroep op dwaling.

Deze stelling wordt door eiser niet toegelicht. Het is niet duidelijk welke stukken van het bed zijn afgebroken. Ook is niet duidelijk waarom het afbreken van deze stukken het bed ongeschikt zou maken voor eiser.

Eiser geeft aan dat een andere partij heeft geconstateerd dat het bed ongeschikt is voor het gebruik dat eiser voor ogen heeft. Eiser wil het bed gebruiken met een zogenoemde bedgalg. Met een bedgalg kun je jezelf optrekken om te verliggen en om te verzitten. Volgens deze partij zou het bed de druk die op het bed komt bij het instappen en uitstappen, niet aankunnen.

In de dagvaarding staat niet of onvoldoende wie deze andere partij is. Ook is niet of onvoldoende toegelicht waarom het bed niet geschikt is voor gebruik met een bedgalg. Ook is het verband tussen het afbreken van stukken van het bed en het gebruik van de bedgalg onduidelijk. Er wordt nog gewezen op de bedwieltjes die kapot zijn gegaan. Het verband tussen het kapotgaan van deze wieltjes en het gebruik van de bedgalg is ook niet toegelicht.

De rechter heeft daarmee weinig feiten, verbanden tussen feiten en bewijsstukken voorgelegd gekregen. Te weinig zelfs, waardoor de rechter niet kan beoordelen of het bed inderdaad ongeschikt is. Hierdoor kan de rechter ook niet beoordelen of eiseres mogelijk gedwaald heeft.

De rechter moet het beroep op dwaling dan ook afwijzen, omdat eiser dit beroep onvoldoende onderbouwd heeft.

Oneerlijke handelspraktijken

Eiser stelt dat de verkoper zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. Eiser had namelijk op basis van de termen in de koopovereenkomst verwacht dat hij onder meer drukverlagende matrassen zou krijgen. Zijn verwachting heeft hij onderbouwd met een rapport van een deskundige. De deskundige is van mening dat de geleverde matrassen en het ledikant (ombouw) niet voldoen aan wat eiser op grond van de koopovereenkomst en de afbeeldingen van het betreffende bed in de reclame-uitingen mocht verwachten.

De deskundige heeft het vooral over de matrassen. Over het bed merkt de deskundige alleen op dat er kleinere wieltjes onderzaten en één minder, dan was overeengekomen. Er is niet toegelicht wat het bezwaar is tegen kleinere en minder wieltjes. 

Dat de termen die gebruikt zijn voor het matras wellicht mooier klinken dan de producten waarmaken, kan wel zo zijn. Maar dat alleen maakt niet dat er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk. Of de bevindingen van de deskundige ook nog van invloed zijn op het kapot gaan van het bed, is niet aangegeven.

De rechter moet het beroep op oneerlijke handelspraktijken dan ook afwijzen, omdat ook hier geldt dat eiser dit beroep onvoldoende onderbouwd heeft.

Non-conformiteit?

Eiser stelt ook nog dat het bed heel kort na aflevering al gebreken vertoonde. Daarmee is, in dit geval, het vermoeden dat er een bed met gebreken is geleverd. Eiser vordert ontbinding van de koopovereenkomst. Een geslaagd beroep op ontbinding heeft als gevolg dat de verkoper het bed komt ophalen en dat de verkoper het aankoopbedrag moet terugstorten.

Partijen zijn het er over eens dat het bed bij levering gebreken vertoonde. Er zijn kennelijk twee gebreken. Het eerste gebrek heeft gedaagde gerepareerd. Het tweede gebrek is door gedaagde niet gerepareerd. Eiser heeft ook niet duidelijk gemaakt wat het tweede gebrek nu is. Er zou wel wat lichte schade aan de wieltjes zijn. Dergelijke lichte schade is alleen niet voldoende om de hele koopovereenkomst te ontbinden en zo de koop ongedaan te maken. Ook geeft eiser aan dat de geleverde wieltjes kleiner zijn dan in de koopovereenkomst staat en dat de constructie van het bed niet deugt. Maar ook nu geeft eiser niet aan waarom de kleinere wieltjes niet goed genoeg zijn. Verder word ook niet toegelicht wat aan de constructie van het bed mankeert.

De rechter moet het beroep op non-conformiteit afwijzen, omdat eiser ook hier zijn stellingen niet voldoende concreet gemaakt heeft.

De uitspraak

De eisen van de koper worden allemaal afgewezen. Het voordeel van eiser is dat hij een rechtsbijstandsverzekering heeft. Hij zal dan ook geen of weinig kosten hebben aan de procedure.

Doordat de zaak inhoudelijk is behandeld, kan de koper geen nieuwe procedure starten. De koper kan nu alleen nog maar in hoger beroep. De kosten voor hoger beroep zijn doorgaans hoger. Het lijkt mij dat de rechtsbijstandsverzekeraar deze kosten ook draagt.

Hierom spreekt deze procedure mij aan

Het gaat onder meer over non-conformiteit van een product. Ik heb diverse procedures gevoerd over non-conformiteit. De meeste procedures gingen daarbij over een tweedehands auto. Klik hier voor een blog over een dergelijke procedure. Een enkele keer ging de procedure over een bank of over een boot. Uitspraken van rechters zijn voor mijn praktijk dan ook relevant.

Het gaat om een procedure die niet goed gevoerd is door een rechtsbijstandsverzekeraar. Het is voor mij interessant om te lezen waar het in zo’n procedure fout is gegaan. Deze rechtsbijstandsverzekeraar heeft namelijk ongelooflijk veel juristen met veel kennis en ervaring in dienst. Fouten zoals die gemaakt zijn in deze procedure, verwacht ik dan ook niet van een rechtsbijstandsverzekeraar. Een dergelijke, uitzonderlijke situatie, is interessant. 

Het gaat om een bed. Ik heb heel lang geleden een aantal jaar al verkoper gewerkt bij Beter Bed. Daar heb ik veel kennis en ervaring opgedaan van bedden, matrassen, ledikanten etc. Wat ik daar ook geleerd heb, is hoe verkopers in de praktijk omgaan met offertes, bestellingen en algemene voorwaarden. Ik weet ook hoe een hoofdkantoor met klachten over bestellingen etc. omgaat. Hier heb ik in mijn praktijk al een aantal malen profijt van gehad. Ik heb diverse cliënten succesvol kunnen helpen met hun klachten over de bestelling van een bank, tafels. kasten en stoelen.

 

 

Deel dit bericht:

 • Blogs

  Over mijn praktijk

  Lees over mijn praktijk, over uitspraken waar elke ondernemer mee te maken krijgt en over vragen die ik vaak krijg.

  Lees meer
 • Juridisch advies

  Juridisch advies

  Juridisch advies voor ondernemers. Voor zzp'ers en mkb'ers. Tegen een laag uurtarief of vast bedrag.

  Lees meer
 • Contracten opstellen

  Contracten opstellen

  Contracten en algemene voorwaarden. Alles voor de ondernemer. Tegen een vast en laag bedrag.

  Lees meer
 • Incasso

  Incasso

  Incasso voor ondernemers. Door een ondernemer. Op basis van no cure no pay. Geen kosten. Hoog betalingspercentage.

  Lees meer