Blog

 • Klacht over een factuur

  Na hoeveel tijd hoef je een klacht over je factuur niet meer te accepteren?

  Lees meer
 • Een leverancier stopt na 7 jaar de samenwerking. Kan dat zomaar?

  Het andere bedrijf zegt afhankelijk te zijn van deze samenwerking.

  Lees meer
Archief

Klacht over een factuur

Geplaatst op 22-11-2018

Om je een goed beeld te geven van mijn praktijk, schrijf ik regelmatig over mijn praktijk. Ik schrijf over de vragen die ik krijg, over de procedures die ik voer, over belangrijke wetgeving voor ondernemers en over alles daar omheen.

Onderwerp: klacht over een factuur. Na hoeveel tijd hoef je een klacht over je factuur niet meer te accepteren?

De termijn om te klagen over een factuur

In mijn praktijk maak ik steeds vaker mee dat een ondernemer vindt dat er te laat geklaagd is over zijn factuur. Het is niet zo dat de ondernemer schade heeft opgelopen doordat er zo laat geklaagd is. Hooguit heeft hij de btw over de factuur al afgedragen.

Het is alleen ergerlijk voor de ondernemer. Hij heeft een factuur gestuurd die volgens hem juist is. Daarmee zijn de werkzaamheden voor wat betreft de ondernemer ook afgerond. Als dan vervolgens een debiteur het niet eens is met de factuur, dan is het nogal vervelend als die debiteur pas na weken of zelfs pas na maanden gaat klagen over de factuur.

Na hoeveel tijd moet je een klacht over je factuur nog accepteren?

Vaak wordt gedacht dat iemand binnen de betaaltermijn moet klagen. De reden dat deze termijn vaak genoemd wordt, is omdat dit de enige concrete termijn is die een ondernemer heeft of kan bedenken. Deze gedachte is begrijpelijk. Ook het Gerechtshof in Arnhem dacht dit. In de wet staat namelijk dat, kort gezegd, je binnen bekwame tijd nadat je een gebrek in een prestatie hebt ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, je klacht moet indienen. Toch is deze gedachte van veel ondernemers (en het Gerechtshof) niet juist.

In 2001 heeft de Hoge Raad (dat is de hoogste rechter in Nederland) bepaald dat een debiteur een klacht over de factuur niet altijd ‘binnen bekwame tijd’ dient in te dienen nadat hij de factuur ontvangen heeft. Soms mag hij hiervoor meer tijd nemen.

Dat een klacht over een factuur moet worden ingediend binnen de door de schuldeiser gestelde betalingstermijn, is ook onjuist. Steeds moet naar de omstandigheden van het geval worden gekeken om te bepalen of er tijdig is geklaagd over de onjuistheid van een factuur.

Klik hier als je deze uitspraak van de Hoge Raad wilt lezen.

Wat zijn de omstandigheden van het geval?

Is de klacht van dien aard dat een fout in de factuur zonder nader onderzoek en direct na ontvangst van de factuur had kunnen worden geconstateerd? Bijvoorbeeld doordat de overeengekomen prijzen niet zijn gefactureerd. Dan is er mogelijk te laat geklaagd. Hoe eenvoudiger te constateren is dat een factuur fout is, hoe sneller men over de fout moet klagen.

Weet je dat een debiteur op vakantie is en de factuur niet kan controleren? Dan mag je er niet van uitgaan dat de debiteur snel na ontvangst van de factuur kan klagen.

Belangrijk is dat je je bedenk dat rechters niet enkel naar het tijdsverloop kijken. Vraag desnoods aan de klager waarom hij zo laat met zijn klacht komt.

Een oplossing: klachttermijn in de algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staat vaak wel een betalingstermijn. In de meeste gevallen is die betalingstermijn veertien dagen. Over de termijn voor het indienen van een klacht over de factuur staat vaak niets in de algemene voorwaarden.

Om een discussie over te laat ingediende klachten over facturen te voorkomen, kun je in je algemene voorwaarden opnemen binnen welke termijn de schuldenaar moet protesteren over de onjuistheid van een factuur.

Uiteraard kan deze voorwaarde ook worden opgenomen in het contract zelf. Mijn ervaring is echter dat een ondernemer deze voorwaarde niet snel in het contract zal opnemen. Het is namelijk een onvriendelijke bepaling. Ondernemers willen dit soort onvriendelijke voorwaarden ‘wegstoppen’ in de algemene voorwaarden, waarvan men niet verwacht dat deze worden gelezen. Dit is ook toegestaan.

Let op: B2B en niet B2C

Het gaat in dit geval om facturen bij business-to-business (B2B) en niet om business-to-consumer (B2C). Bij B2C gelden striktere verboden om voorwaarden te stellen aan het indienen van klachten.

 

 

 

Deel dit bericht:

 • Blogs

  Over mijn praktijk

  Lees over mijn praktijk, over uitspraken waar elke ondernemer mee te maken krijgt en over vragen die ik vaak krijg.

  Lees meer
 • Juridisch advies

  Juridisch advies

  Juridisch advies voor ondernemers. Voor zzp'ers en mkb'ers. Tegen een laag uurtarief of vast bedrag.

  Lees meer
 • Contracten opstellen

  Contracten opstellen

  Contracten en algemene voorwaarden. Alles voor de ondernemer. Tegen een vast en laag bedrag.

  Lees meer
 • Incasso

  Incasso

  Incasso voor ondernemers. Door een ondernemer. Op basis van no cure no pay. Geen kosten. Hoog betalingspercentage.

  Lees meer